Felix Markarbeten Stockholm

INFRASTRUKTUR UNDER YTAN

Med förstklassig teknik och välutbildade, erfarna medarbetare skapar vi på Felix Markarbete Stockholm grunden för vägbyggen, avlopps- och rörledningsbyggen eller bygggropar samt annat grundarbete. Grunderna i ett felfritt utförande inkluderar säker ytfäste och konsekvent överensstämmelse med vatten- och grundvattenskyddet.
Våra projekt inleds med en grundlig förberedelsefas. När allt kommer om är en optimalt samordnad användning av medarbetare och maskiner grunden för ett effektivt och ekonomiskt genomförande av ditt projekt. Detta gör vi på Felix Markarbete Göteborg för att uppnå så mycket tydlighet som möjligt mellan oss som utförare och våra kunder.
Årtionden av erfarenhet och ett modernt, gediget maskineri gör Felix Markarbete Stockholm till din partner för projekt med hög värdestabilitet.
Bland våra kunder finns kunder från områdena bostäder, industri, hantverk och offentlig sektor.
Felix Markarbete Stockholm –

TJÄNSTER

Schaktning, sprining och schaktning
Jordens rörelser
Transport
Baugrubenverbau
Borrning och utförande av rivningsarbete

KANALKONSTRUKTION, AVLOPPSREHABILITERING OCH ANLÄGGNINGSARBETEN FRÅN EN ENDA KÄLLA > Felix Markarbete Stockholm!

Med innovativ teknik och ett professionellt team tar vi över professionell produktion, reparation och förnyelse av dräneringskanaler och rör av alla material och nominella storlekar i alla djup, inklusive tillhörande strukturer.
Som en del av ett projekt genomför vi alla markarbeten, anläggningsarbeten och vägbyggen för dig i Stockholm. Alla arbetsfaser planeras noggrant av Felix Markarbete Stockholm innan projektet påbörjas. Detta inkluderar beräkning och testning av statik.
Vi utför vårt arbete av högsta kvalitet. Felix Markarbete Stockholm håller alltid ett öga på de ekonomiska aspekterna för våra kunder. Med våra egna maskiner arbetar vi snabbt, säkert och hållbart. Även i trånga utrymmen kan vi enkelt utföra avloppsarbeten.
Bland våra kunder finns kommuner, kommuner, näringsliv och privathushåll.

TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER OCH FORDON FÖR DET HÖGA SKYDDET I STOCKHOLM

Felix Markarbete Stockholm FÖRVERKLIGAR PROJEKT
För alla projekt inom vägbyggen är vi din kompetenta partner med årtionden av erfarenhet. Felix Markarbete Stockholm utför arbete av alla storlekar för kommuner, företag och privata hushåll.
Vi är professionella för nybyggnation och reparation av vägar, stigar och uppfarter. Våra tjänster omfattar skapande och fastställande av utomhusanläggningar, gågator, stigar, torg, innergårdar, terrasser med trottoarer, plattor, asfalt och betong.
Varje projekt inleds med en grundlig planeringsfas. Felix Markarbete Stockholm ger dig råd i detalj med alla relevanta aspekter och stöttar dig i valet av hållbara material. Tillsammans med dig utvecklar vi en ekonomisk lösning för ditt byggprojekt.
I nödfall är vår reparationsservice alltid på plats snabbt.

VÅR PORTFÖLJ

Gågator
Federala vägar
Lokala transiter
Utbyggnad och nybyggnation av vägar, stigar och torg
Utveckling av nya områden
Utomhusanläggningar i nya bostads- och industribyggnader

En suggrävare används när en grävmaskin är för stor för byggarbetsplatsen, platsen är svår att nå eller risken för skador från annan utrustning är för hög. Allt arbete utförs på ett säkert, snabbt och rent sätt av oss på Felix Markarbete Stockholm . Suggrävaren fungerar effektivt och ändamålsenligt. Han kör sig själv till byggarbetsplatsen och därmed sparar setup tid genom att eliminera transport till användningsställen. På plats flyttar den stora mängder på mycket kort tid och lagrar utgrävningen direkt i sin egen materiallagring. Detta gör det en utgrävning enhet och lastbil eller material lagring i en.

Att arbeta med suggrävaren har många fördelar. Arbetet utförs nästan beröringsfri, vilket minimerar risken för skador på byggnader eller rör. Samtidigt kan utgrävningsgropar hållas mindre, vilket kan minska tid och kostnader. Denna metod kan ofta också användas för att minimera trafikstörningar.

Suggrävaren kan också lätt nå svåråtkomliga områden. En fräs eller en hammare används för rivningsarbete. Beroende på behovet, till exempel när du arbetar under broar, justeras slagkontrollen därefter.

VÅRA TJÄNSTER

Uthyrning av suggrävare inklusive förare
Snabbt och säkert arbete inom försörjningsledningar
Frisugning av rörbrott
Upptäcka trädrötter för träd- och rotsanering
Brunnskonstruktion och renovering
Sugarbete inom tanksystem

Ring oss på Felix Markarbete Stockholm redan idag för att ställa frågor om ditt framtida projekt!